ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบที่ 3
ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 3 จำนวน 30 คนแล้ว 
โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบต่อไป
อ่านต่อ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก
หลังจากได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน 142 คนแล้ว ทางโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนา ให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ
อ่านต่อ

กิจกรรมการสร้างนักออกแบบแฟชั่น FDC 2017
เข้าสู่รอบที่ 2 ของการ คัดเลือกผลงานนักออกแบบแฟชั่น โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 142 คนนี้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากการส่งผลงานนำเสนอแนวความคิดผ่านโฟโต้บอร์ดมาให้กรรมการพิจารณา
อ่านต่อ

เริ่มแล้วกับการอบรมพัฒนาศักยภาพความให้กับนักออกแบบทุกท่าน (การสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดการออกแบบคอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่น)  และ หัวข้อ Fashion Business Model (โมเดลการดำเนินธุรกิจแฟชั่น)
อ่านต่อ

งานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยมี นางวันเพ็ญ รัตนกังวาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อ่านต่อ

กิจกรรมรับสมัคร และ คัดเลือกรอบที่ 1
เริ่มแล้วสำหรับการกิจกรรารับสมัครโครงการ FDC2017
และคัดเลือกรอบที่ 1 ได้รับการตอบรับด้วยดี ในปีนี้เช่นเดิม ชมภาพบรรยกาศกันได้ที่นี่
อ่านต่อ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ เดินเครื่องเต็มสูบเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ยุค 4.0 
อ่านต่อ