ติดต่อเรา

99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ต. คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี 12120 
โทร. 02-564-4000 ต่อ 7202-7205
มือถือ. 082-4502632 และ 082- 4502633
Email : fdc2017@ismed.or.th, fdcbydip2017@gmail.com
Fb : https://www.facebook.com/fdc2016
line : FDC2015